Category: Creative Writing
Children Short Story - Ang Dako nga Bato

Children Short Story – Ang Dako nga Bato

Ining storya parti sa isa ka pamilya nga may puya nga lalaki nga maypagka tig-a sang ulo nga kung sa diin ang iya tanan nga mga sala nga nabuhat ang nagpukaw sang iya paminsaron sang nakita niya ang dako nga bato nga simbolo sang malain nga ginhimo niya sang bata pasa kag ang mga malaut […]

Continue Reading