Category: MELC
Applications of EM Waves

Applications of EM Waves

Types of EM Waves Living Things Environment X-ray These ionizing radiations penetrate the living tissues and can destroy living cells, chromosomal aberrations and carcinogenic effect. Too much use of it will lead to pollute the environment UV rays Too much exposure of UV rays UV ray-Exposure to UV rays can cause premature aging of the […]

Continue Reading

Pagbibigay ng Opinyon

Gawain 1: O – hindi ako sang-ayon dahil ang pag-aaral ang napakatrabahusong gawain at ang pag-ibig ay nangangailangan ng hustong atensyong pisipikal at emosyonal. O – Hindi ako sang-ayon dahil marami akong naging kilala na naging matagumpay kahit sila ay mahirap lamang. Ang tagumpay ay nakadepindi sa tao kung paano niya patatakbuhin ang kanyang buhay. […]

Continue Reading

PLANO NG PAGLILINGKOD – ESP MELC

Pag-aralan ang   halimbawa  ng  Worksheet  ng  isang  Plano  ng Paglilingkod   at   gamitin     ito  bilang  gabay   sa   paggawa   ng   isang   malinaw   at makatotohanang    plano  sa    aspektong  intelektwal,  panlipunan,  pangkabuhayan,   o politikal. Pagkatapos nito ay punan mo ang kasunod na “table”.

Continue Reading