Grade 10 ESP Module # 4 Ang Pag unawa sa Dignidad ng Tao

Subukin:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. B

Tuklasin: Gawain 1

1. Pagsabihan ang iyong kaklasi na wag mong paki alaman ang buhay ng isang tao dahil hindi nila alam kung ano ang dahilan bakit nagawa niya iyon.

2. Mayroong di pagkakaunawaan at tampuhan at dapat payuhan ng tama at maganda si Hazel kung ano ang tama nyang gawin.

3. Pag-aralan ng husto ang sitwasyon ang mag-isip ng lohikal na desisyon na may ebidensya na nababagay at naayon sa kahihinatnan ni Hazel.

4. Kailangan gamitin ang dalawa – isip at kilos-loob upang malaman kung ano ng aba ang totoong nangyari sa isang sitwasyon.

Pagyamanin: Gawain 2

A.

1. Nakakawalan ng tiwala dahil siniraan ka ng kaibigan sa crush mo.

2. Tatanungin ko ang aking kaibigan bakit nya ginawa yon. Pagkatapos kong malaman ang sagot ay makikipag-usap ako sa kanya ng maayos upang matapos ang problema. Hindi dapat masira ang pagkakaibigan naming dahil lang sa isang lalaki.

3. Magugulat sya siguro kung paano ko nalaman ang mga ginagawa nya at tsaka aaminin nya rin ang kanyang kasalanan na nagawa at magpatawad nalang.

4.  Medyo masama at parang nawawalan ng gana na ibigay ulit ang iyong buong tiwala sa kanya.

B.

1. Ang gagawin ko sa pagkakataong ito ay itigil ang panunuod at manatili sa loob ng bahay dahil pandemik.

2. Ang epekto sa aking gagawin ay hindi mapapasama ang aking pakiramdam at maiiwasan laban sa virus.

3. May epekto dahil ginawa ko na ito noon hindi para sa sariling kapakanan kundi para din sa pamilya.

4. Gagawin dahil ito ang tama at naayon sa aking kagustuhan.

Isaisip: Gawain 3

Ang pasyang mahalaga sa aking buhay ay ang: makapagtapos ng pag-aaral at makakita ng disenteng magandang trabaho.

Ang mga paraan upang maisakatuparan ang mga ito ay ang mga sumusunod:

-mag-aral at magsunog ng kilay sap ag-aaaral.

-Disiplina sa sarili at unahin ang prayoridad sa buhay.

– Magsikap na maghanap ng maayos at legal na trabaho.

Isagawa: Gawain 4

1. Sumama sa educational trip dahil marami kang matutunan. Ang pagssisimba ay pwedi mong gawin sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, pwedi mo rin gawin ang pagsisimba sa susunod na araw.

2. Ang gagawin ko po ay sasama sa Family Reunion dahil minsan lang naman dumating ang pinsan galling sa ibang bansa. Minsan lang ito sa isang taon na magkakasama ang buong pamilya. Ang tree planting ay pwedi sa susunod na araw.

3. Ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pwedi parin makatulong sa pamilya sa pamamagitan ng pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho ng sa ganoon ay makatulong at makapagtapos ako ng pag-aaral.

Sagutin mo:

1. Hindi dahil alam ko kung ano ang gagawin na naayon sa aking gusto at interest.

2. Ang aking isinasaalang alang sa pagpapasya kung ito ba ay nakakabuti sa aking sarili at sa ibang tao na walang inaapakan.

3. Nararapat na gamitin ang isip at kilos-loon sa pagpapasya upang malaman ang buong detalye ng sitwasyon at makapagdesisyon ng tama at wastong Gawain.

Tiyakin:

1. C

2. D

3. A

4. B

5. B

Karagdagang Gawin:

1. Oo nagagawa ko gamitin ang aking isip tungo sa pagtuklas ng katotohanan na naayon sa aking kagustuhan at walang inaapakan na tao.

2. Nagagawa ko na bang gamitin ang aking kilos-loob upang magmahal at maglingkod dahil ito ay nagpapakita ng ang desisyon mo ay hindi lamang sa sarili kundi para din sa kapwa na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa tao.

3. ang mga plano kong gawin kaugnay nito ay gamitin ang aking isip tungo sa pagtuklas ng katotohanan at ang aking kilos-loob upang magmahal at maglingko na nagpapakita ng mabuting desisyon sa buhay.

Image: Pexels

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *