PLANO NG PAGLILINGKOD – ESP MELC

Pag-aralan ang   halimbawa  ng  Worksheet  ng  isang  Plano  ng Paglilingkod   at   gamitin     ito  bilang  gabay   sa   paggawa   ng   isang   malinaw   at makatotohanang    plano  sa    aspektong  intelektwal,  panlipunan,  pangkabuhayan,   o politikal. Pagkatapos nito ay punan mo ang kasunod na “table”.

AspektoTao / Lugar na gustong paglingkuranPangangailangan / SuliraninLayunin / Paraan ng paglilingkodMga kakailanganinInaasahang BungaMga taong kailangang kausapinInaasahang Panahon ng pagsasakatuparan
Intelektuwal1 o 2 mag-aaral sa Baitang 7Nahihirapan sa Math2 sesyon ng pagtuturo, pagkatapos ng klaseAklat sa Math, papel, at bolpen                  Makatutulong ako sa pagpapaunawa ng mga konsepto sa Math na nahihirapan sila; umaasa na mapapataas ang antas ng kanilang kahusayan sa ikalawang markahanMag-aaral na tutulungan   Gurong tagapayo ng mag-aaral sa Baitang 7  Huling linggo ng Setyembre
PanlipunanKakilala ko sa paaralanSobrang mahiyainKakaibiganin ko siyaKakayahan sa epektibong komunikasyonMagiging kaibigan ko siyaMag-aaral na gustong tulunganHuling linggo ng Setyembre
PangkabuhayanKaibigan kong si JamesMasyado siyang magastosMag-uusap kami tungkol sa mga paraan ng pagtitipidKakayahan sa epektibong komunikasyon at pamamahala ng salapiMakatutulong ako sa pagpapaunawa sa kanya na mabuti ang pagtitipidSi JamesHuling linggo ng Setyembre
PolitikalMga may alagang hayopDi alam ng ilang may alagang hayop ang marapat na pangangalaga dittoMakakuha ng brochure o pamphlets mula sa lokal na pamahalaan tungkol sa mga ordinansang may kinalaman sa pag-aalaga ng hayop at ipamigay ito sa ilang may alagang hayopPamphlets / Brochures na ipamimigayMakapagbigay ng di bababa sa 10 pamphlets / brochure sa mga taong may alagang hayopOpisyal sa lokal na pamahalaan na responsable sa pangangalaga ng mga hayopHuling linggo ng Setyembre

Ang isang makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan sa tao. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang isang taong may matatag na samahan ng magkakaibigan ay madalang magkasakit, madaling gumaling, mahaba ang buhay, at may kaaya-ayang disposisyon sa buhay. Kaya lahat ng pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng pagsisikap upang ito ay mabuo, mapatatag, at mapanatiling makabuluhan at mabuti. Nakasalalay ang tagumpay nito sa kakayahan ng taong ibahagi ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa.

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *