Sarsuwelang “Walang Sugat” Panitikang Pilipino: Filipino 8 Modyul

IV. Mga Gawain:

1.      Panuto: Balikan ang sarsuwelang “Walang Sugat” sa pahina 57-62 ng Panitikang Pilipino: Filipino 8 Modyul para sa mga Mag-aaral.

2. Pagsasanay/Aktibidad

  1. Panuto: Magbigay ng limang pahayag na nagpapatotoo na ang sarsuwela ay nagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa Kultura ng ating bansa. Tingnan ang halimbawa sa kasunod na pahina. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

Sagot:

1.           Sumasalamin ito sa buhay ng mga Pilipino.

2.           Tumalatakay sa mga kilos at gawi ng mga Pilipino sa iba’t ibang kapuluan sa Pilipinas.

3.           Pumapaksa tungkol sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pag-ibig.

4.           Nagsasaad ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga mananakop.

5.           Nagpapakita ng pagmamahal ng mga Pilipino sa pagsayaw at pagtugtog.

Ang sarsuwela ay nagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino sa kultura ng ating bansa sapagkat: ________________________________________________________________

Halimbawa: Tumatalakay ito sa mga kilos at gawi ng mga Pilipino.

  • Panuto: Sa iyong sagutang papel, bumuo ng dalawang talata na tumatalakay kung paano pinatataas ng sarsuwela ang kamalayan ng mga Pilipino sa kultura ng iba’t ibang rehiyon ng ating bansa. Lagyan ng pamagat. Maging gabay sa paggawa ang rubrik sa ibaba.

Sagot:

1-Naiiba ito sa iba pang mga akdang pampanitikan dahil itinatanghal ito sa entablado na may saliw ng musika at kanta.

 2-Dahil ipinapakita sa sarsuwela ang mga kaganapan na hango sa totoong nangyayari sa ating bayan na kapupulutan din ng aral ng mga tao. Makikita rito ang ating mga kaugalian at tradisyon bilang mga Pilipino.

  3. Mga Batayang Tanong

1. :Ang sarsuwela ay naiiba sa iba pang akdang pampanitikan dahil ito ay nakatuon sa pambihirang pakikipagsapalaran ng isang bayani.

2. Dahil ang mga pilipino ay mulat na mulat sa katotohanan.

V. Repleksiyon

                                                                        Repleksiyon Ko…

ito ay nagpapahayag ng damdamin o iba’t ibang emosyon isa rin ito uri ng dula dulaan na ginaganap ng magtatanghal.

Image: Pexels

YOU MAY ALSO LIKE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *